тэжээл эргэдэг хатаагч үнийн давуу болон сул талууд