үйлдвэрлэлийн үйл явц чулуу бутлах тоос шороо хянах