Нээлттэй хэлхээ ба хаалттай хэлхээний нунтаглалтын процессын урсгалын график