ашигт малтмалын боловсруулалт ашиг шимийг хүртэхтэй холбоотой сорилтууд