энэтхэгт нүүрсний олборлолт хийвэл эдийн засгийн үр нөлөө