caco3 үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдвэрлэхэд зориулсан тоног төхөөрөмжийг худалдах үнээр тоноглосон